Quy Trình Thiết Lập Phương Án

QUY TRÌNH THIẾT LẬP PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ

Căn Cứ:

 • Căn cứ vào giao dịch của khách hàng.
 • Căn cứ vào thời gian hoạt động của khách hàng.
 • Căn cứ vào yêu cầu của phía khách hàng sử dụng dịch vụ.
 • Căn cứ theo sự khảo sát thực tế tình hình mục tiêu.

Phương Án Phòng Chống Trộm Đột Nhập Vào Mục Tiêu:

 • Thủ đoạn dựa trên phương thức hoạt động : Trà trộn vào khách hàng, cán bộ công nhân, lợi dụng đêm tối sơ hở trà trộn vào trộm cắp tài sản công ty
 • Tổ chức : có sự chuẩn bị ngay từ đầu và có thể đột nhập một mình hoặc tổ chức đồng bọn cùng thực hiện.
 • Thời gian hoạt động : thường canh đột nhập mục tiêu vào ban đêm, lúc công nhân hoặc bảo vệ chuyên nghiệp giao ca.
 • Biểu hiện quy luật : Thường không theo một quy luật nào nhất định nhưng có những biểu hiện bất thường và những động thái có thể nhận biết như xuất hiện thường xuyên, quan sát tiếp xúc và có thái độ không bình thường .
 • Biện Pháp Phòng Ngừa :
 • Tổ chức học tập cho cán bộ công nhân viên, quy chế quản lí hành chánh, nội quy công ty và chấp hành các quy định thật nghiêm về phòng gian bảo mật. nêu cao tinh thần cảnh giác phòng chống kẻ gian.
 • Thường xuyên liên hệ với cơ quan chức năng bảo vệ pháp luật tại địa phương, luôn cập nhật thông tin về an ninh trật tự, khoanh vùng đối tượng có nghi vấn để theo dõi và đối phó.
 • Tổ chức lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi trộm cắp tài sản của bọn lưu manh chuyên nghiệp, hành vi làm càn của đối tượng hình sự. Lực lượng bảo vệ hạn chế tối đa thiệt hại cho khách hàng về tinh thần lẫn vật chất.

Biện Pháp Tổ Chức Lực Lượng:

 • Tổ chức lực lượng bảo vệ trong cán bộ công nhân viên nhằm ngăn chặn từ bên trong. Hổ trợ lực lượng bảo vệ giải quyết nhanh vụ việc.
 • Tổ chức lực lượng chuyên nghiệp chịu trách nhiệm chủ yếu về giữ gìn an ninh trật tự bảo vệ an toàn tài sản, dụng cụ, vật chất và tính mạng của khách hàng.